Katılım ve Süreçlere İlişkin Bilgiler

Kongreye katılım 800 kişi ile sınırlıdır (KONGREYE KATILIMCI SAYIMIZ BELİRLENEN SINIRA ULAŞTIĞI İÇİN KAYITLARIMIZ SONA ERMİŞTİR. İLGİNİZE VE KATILIMINIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDER, BİR SONRAKİ KONGREMİZDE GÖRÜŞMEK ÜZERE ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.) 

Kongreye poster ya da sözlü sunum ile katılacak olan katılımcıların kongre kaydını yaptırdıktan sonra 1 Nisan 2019 tarihine kadar bildiri özetlerini aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlaması ve bildiri gönderme menüsünden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kongrede sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözlü ya da poster sunumu olacağına bilimsel kurul karar verecektir. 

Sözlü bildiri sunumları kabul edilen katılımcılara sunum için 10 dakika ve tartışma için 5 dakika olmak üzere toplam 15 dakikalık zaman ayrılacaktır. Bildirileri sözlü sunum olarak kabul edilen katılımcılar, sözlü sunumlarını sözlü yazım kurallarına uygun şekilde kendileri hazırlayarak, 10 Nisan 2019 tarihine kadar Microsoft Office Power Point formatında sisteme yüklemek zorundadırBildirileri poster olarak kabul edilen katılımcılar, posterlerini poster yazım kurallarına uygun şekilde kendileri hazırlayarak, 10 Nisan 2019 tarihine kadar pdf formatında sisteme yüklemek zorundadır.   Programda yer alan ve poster bildiriler için ayrılmış alanlarda e-poster olarak sunum yapılacaktır. 

Kongremizde çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenecek ve bilimsel öğrenme sürecinin yanısıra Kongre boyunca kültürel ve sosyal etkinliklere katılım sağlanacaktır. Etkinliklere katılmak için etkinlik kayıt ve kabul masasından bilgi alınacaktır. 

Sözlü ya da poster bildiri özetleri aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak, Türkçe ya da İngilizce dilde hazırlanabilir.
Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
 
  1. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri en az 200 en fazla 400 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
  2. Yazılar iki tarafa yaslı A4 kağıdı boyutunda, sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde, Times New Roman karakterinde, başlık 14 punto ve kalın (bold), özet ise 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
  3. Bildiri özeti için en az 3 adet anahtar sözcük belirtilmelidir. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com/).
  4. Bildiri özeti gönderimi için son tarih: 01.04.2019’dur.


Bildiri ve Poster Sunum Kuralları
 
  1. Sözlü sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır. Sözlü bildiri sunum süresi en fazla 15 dakika (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma için ayrılacaktır) olacak şekilde planlanmaktadır. Sözlü bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
  2. Posterler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır. Poster sunumu programda belirtilen yerlerde e-poster olarak sunulacaktır. Bildirisi poster olarak kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek pdf formatında posterlerini sisteme yüklemeleri istenecektir. Poster bildiriler için ayrılmış salonlarda poster sunumu yapılacaktır.
  3. Poster sunumu olarak kabul edilen bildirileriniz için poster sunum taslağına aşağıdan ulaşabilir, sunum taslağını Power Point üzerinde düzenledikten sonra PDF formatında kaydederek sisteme yükleyebilirsiniz. 

Derleme Bildiri Özeti Şablonu

Özgün Araştırma Bildiri Özeti ŞablonuPoster Sunum Taslağı Bildirinizin durumunu görmek için bildiri takip butonunu kullanabilirsiniz.

Poster Bildiri Ödül Seçici Kurulu
 
Prof. Dr. Akın MARŞAP  
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÇINAR  
Dr. Öğr. Üyesi Halime PULAT DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN  
Dr. Öğr. Üyesi Taner ARTAN
 
 
 
Sözlü Bildiri Ödül Seçici Kurulu
 
Prof. Dr. Tayfun APUHAN
Dr. Öğr. Üyesi Derya KAVGAOĞLU  
Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlker BİLGİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KURNAZ GÖMLEKSİZ